cropped-Enderun-Logo.png

Ons onderwijs

Enderun Hisar is een basisschool op islamitisch grondslag waar iedereen van harte welkom is. Onze voornaamste taak is om kinderen een stevige en waardevolle basis mee te geven voor hun toekomst. Investeren in een vertrouwde en geborgen leeromgeving staat bij ons hoog in het vaandel. Ons onderwijs is erop gericht dat kinderen zich optimaal ontwikkelen tot wereldburgers die vanuit hun moreel kompas een waardevolle bijdrage leveren aan zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

Enderun Hisar kiest voor een eigentijdse onderwijsaanpak gericht op het heden en de toekomst. We kijken naar de ontwikkeling in de breedste zin en willen kinderen meer meegeven dan alleen taal en rekenen. Ons aanbod is erop gericht dat ieder kind de mogelijkheid krijgt zich veelzijdig te ontwikkelen. Op Enderun Hisar leren kinderen niet alleen met hun hoofd, maar ook met hun hart en handen. Wij streven naar een balans tussen het aanleren van kennis (hoofd), het oefenen van vaardigheden (handen) en het stimuleren van een bewuste houding (hart). Hiermee zijn ze in staat om diepgaand begrip te ontwikkelen en het geleerde vanuit een intrinsieke motivatie toe te passen.

Ons onderwijs kan worden omschreven als ‘innovatief-traditioneel’. Ons onderwijs maakt enerzijds gebruik van de sterke kanten van klassikaal gedifferentieerd onderwijs. Anderzijds wordt aandacht besteed aan de brede ontwikkeling door middel van thematisch onderwijs en ateliers waarin de behoeften, interesses en nieuwsgierigheid van het kind centraal staan. De samensmelting van deze twee benaderingen resulteert in samenhangend, uitdagend en betekenisvol onderwijs.

Onze School